โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยารับสมัครนักเรียนเพศชายเขาศึกษาต่อ ในระดับชั้น ม.1 และ ม.4สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2558รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการสมัครได้ที่โรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตรโทรศัพท์ 056-615357 , โทรสาร 059-615358

เข้าสู่หน้าหลัก